EL BOTÀNIC ARA

ÉS TARDOR AL JARDÍ

TEMPS DE BAIES I CAIGUDA DE FULLES

CONTACTE SERVEIS

Coordinadora d'espais: Irene Ruiz

Telf. 96 393 77 47
Fax. 96 315 68 26
espaibotanic@uv.es

Responsable d'activitats culturals a l'exterior i premsa: Eva Pastor

Telf. 96 315 68 06/24
Fax. 96 315 68 26
eva.pastor@uv.es

SOL.LICITUD D'ESPAIS, IMATGES I REPORTATGES

A més del seu objectiu principal com a centre de conservació i divulgació de les plantes, el Jardí Botànic també cedeix la seua imatge i el seus espais per al desenvolupament de diferents activitats. En qualsevol cas les tarifes pertinents estan aprovades pel Consell Social de la Universitat de València i figuren en el Reglament d’Execució Pressupostària de cada any. Tarifes que també estan subjectes a reducció en cas de que els sol·licitants siguen:

- Centres, departaments i serveis de la UV (Reducció del 50 %)
- Entitats sense finalitat lucrativa (Reducció del 30 %)

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS 

Cessió d'imatges amb fins comercials 

El Botànic disposa d'un arxiu amb diferents fotografies de vistes i plantes del Jardí, així com de làmines originals, que es poden sol·licitar escrivint a espaibotanic@uv.es, indicant espècie, col·lecció o espai concret. 

PREU: 45 € (tarifa mostrada sense IVA) 

 

UTILITZACIÓ D'ESPAIS 

Sessions fotogràfiques o gravacions

En tractar-se d'un espai públic, dependent en aquest cas de la Universitat de València, els usuaris i usuàries del Jardí Botànic podran realitzar fotografies o gravacions lliurement en les nostres instal·lacions, sempre que puguen complir amb totes i cadascuna de les normes que s'enumeren a continuació.

 

NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT
1. Les fotografies o gravacions no podran publicar-se, distribuir-se ni dedicar-se a cap ús comercial o promocional sense l'autorització expressa del Jardí Botànic.
2. Sempre es realitzaran dins de l'horari ordinari d'obertura al públic del Jardí Botànic.
3. Per a accedir al Jardí Botànic serà imprescindible l'adquisició d'entrada per part de tots els participants i acompanyants en la sessió de fotografia o gravació.
4. No es podrà fitar o tancar cap espai obert al públic durant la sessió de fotografia o gravació.
5. No es podrà portar materials expositius, objectes o complements per a ser utilitzats com a fons o acompanyament de les fotografies o gravacions.
6. No es podrà portar vestuari ni produir-se canvis de roba en el Jardí Botànic abans o durant la sessió de fotografia o gravació.
7. En cap cas es podrà eixir dels corredors traçats i fitats del Jardí Botànic ni entrar en els quadres de plantació. No podrà fer-ho cap de les persones que participe en la sessió.
8. L'equip fotogràfic o de vídeo es limitarà a càmera, flaix i trípode. No podran portar-se ni instal·lar-se un altre tipus d'elements (llums fixes, pantalles, reflectors, etc).
9. La sessió de fotografia o gravació es desenvoluparà en l'espai obert. El Jardí Botànic no cedirà cap instal·lació, habitació ni edifici per a guardar el material, ni per a cap altre ús. 

Qualsevol sessió de fotografia o gravació, que es vulga desenvolupar en el Jardí Botànic i que no puga complir totes aquestes normes haurà de ser autoritzada expressament pel centre, podent derivar en algun tipus de cost per l'ús privatiu del Jardí Botànic o part d'ell.


Realització d'esdeveniments

Diferents espais del Jardí poden ser llogats de forma puntual per al desenvolupament d'esdeveniments. Els preus que es mostren a continuació es refereixen únicament a l'ús de cadascun dels espais, sense incloure per tant vigilància, neteja, traducció simultània, càterings..., que s'avaluarà sempre en cada cas i en funció de la magnitud del mateix.

Una vegada consultada i aprovada la disponibilitat de l'espai en qüestió cridant al 963937747 a l'atenció de Irene Ruiz, cal emplenar l'imprès de sol·licitud així com l'imprès d'exempció (només en cas de complir amb els requisits) i enviar per correu electrònic a espaibotanic@uv.es.

La sol·licitud serà avaluada per l'administració del centre per a la seua possible o no realització. Així mateix, el Jardí Botànic es reserva el dret de denegar qualsevol tipus de proposta que considere incompatible amb el funcionament o interessos del centre.

   

 

Espais disponibles i tarifes (sense IVA)
Atenció: Consulta ací l'aforament dels espais adaptat a les mesures de seguretat vigents, implantades per l'actual situació sanitària.

 

 

 

 

 

 

Espai d'ús restringit

(Subjecte a la disponibilitat en funció del programa d'exposicions i altres activitats del Jardí Botànic)