EL BOTÀNIC ARA

ÉS PRIMAVERA AL JARDÍ

DESPERTANT DE LA LETARGIA

BANC DE GERMOPLASMA | QUÈ I COM CONSERVEM?

La finalitat principal del Banc de Germoplasma del Jardí Botànic és conservar les espècies vegetals endèmiques, rares o amenaçades de la flora del Mediterrani occidental, especialment, les del territori valencià. Al mateix temps, es recol·lecten unes altres espècies d’interès sistemàtic, biogeogràfic o ornamental.

Les espores o llavors es recol·lecten a les poblacions naturals, sempre procurant recollir la major diversitat genètica possible. Després es netegen i es deshidraten fins al 5% d’humitat. En aquestes condicions s’encapsulen en tubs de vidre tancats hermèticament i es conserven en una cambra de congelació a 25º C sota zero. D’aquesta manera es pot conservar una gran diversitat genètica en un petit espai i mantenir-ne la viabilitat a llarg termini, possiblement centenars o fins i tot milers d’anys.

El treball del Banc de Germoplasma no es limita a la conservació de llavors o espores, també s’ocupa de la realització de diferents proves per determinar el grau de viabilitat de les mostres i establir protocols de germinació que permeten recuperar poblacions en cas de debilitament o desaparició.