EL BOTÀNIC ARA

ÉS TARDOR AL JARDÍ

TEMPS DE BAIES I CAIGUDA DE FULLES

FITOSOCIOLOGIA

DESCRIPCIÓ

Els treballs sobre vegetació, d’una llarga tradició en la botànica valenciana, s’orienten al coneixement de les comunitats vegetals, la seua estructura, composició florística i dinamisme i la seua relació amb els distints factors ecològics (sòl, clima, factors antròpics, etc). Amb aquest coneixement, a més, es poden traçar estratègies per a la conservació.

COMPONENTS DEL GRUP

- Dr. Manuel Costa (manuel.costa@uv.es), catedràtic de la Universitat de València.
- Dra. Pilar Soriano Guarinos (pilar.soriano@uv.es), professora titular de la Universitat de València.
- Dr. Leonardo Lugo (salinas@ula.ve) professor agregat.
- Dr Jesus Alexaner Cegarra, (cegarra@ula.ve) professor agregat.
- José Guevara (remigio@ula.ve) professor agregat.

LÍNIES DE TREBALL

En aquest moment els estudis se centren en distints territoris: d’una banda, en l’àrea d’especial interès del Mediterrani occidental, en la qual s’està col·laborant en la cartografia d’hàbitats naturals i seminaturals d’Espanya a escala 1:50.000. Un altre objectiu d’aquesta línia d’investigació és continuar els treballs de flora i vegetació en un àmbit més local, orientats al coneixement i la conservació. Així, s’estudia en aquest moment la vegetació de la Tinença de Benifassà i dels ports de Beseit.

Fora del nostre territori, en el marc d’un conveni de la Universitat de València amb la Universitat dels Andes (ULA), de Mérida (Veneçuela), estem treballant en dos projectes: un sobre la vegetació de l’erm andí veneçolà i un altre consistent en la recerca de plantes amb principis actius a la conca de l’alt Orinoco. D’una altra banda treballem també al continent africà en l’estudi dels límits Sàhara-Sahel.

Una altra part important dels estudis de la vegetació és el del coneixement de la seua relació amb l’home i dels usos tradicionals de les plantes que formen part de les comunitats vegetals. En aquest camp estem treballant en l’etnobotànica del Sàhara occidental.