EL BOTÀNIC ARA

ÉS TARDOR AL JARDÍ

TEMPS DE BAIES I CAIGUDA DE FULLES

FITOGEOGRAFIA

DESCRIPCIÓ

La Biogeografia es pot definir, de manera general, com la geografia dels éssers vius, entre els quals s’inclouen els vegetals. La Fitogeografia, en sentit estricte, es refereix a l’estudi de la distribució de les plantes. Entre els objectius que pretén aquesta ciència es troben l’estudi de les dimensions i la forma de les àrees de distribució dels diferents tàxons i la modelització d’eixes àrees mitjançant la creació de sistemes jeràrquics segons el grau d’afinitat entre elles.

Actualment, el coneixement de la flora valenciana i territoris veïns ha avançat notablement, no sols des del punt de vista taxonòmic (nombrosos tàxons descrits, molts d’ells endèmics), sinó també en quant al volum de cites corològiques recollides. Aquest avanç en el coneixement de la flora, juntament amb el desenvolupament que han experimentat les tècniques d’anàlisi estadística en fitogeografia, permet abordar estudis quantitatius detallats de la flora d’un territori i comparar-la amb altres.

COMPONENTS DEL GRUP

- Dr. Antoni Aguilella Palasí (antoni.aguilella@uv.es), professor de la Universitat de València
- Dr. Jesús Riera Vicent (jesus.riera@uv.es), conservador de l'Herbari del Jardí Botànic de la Universitat de València 

LÍNIES DE TREBALL

En l’actualitat, el nostre grup treballa en la realització d’anàlisis quantitatives de la flora vascular de les comarques valencianes, així com en l’establiment de divisions fitogeogràfiques en base a la presència dels diferents tàxons. Així mateix, participa en estudis aplicats on el coneixement del component florístic del territori és important.