EL BOTÀNIC ARA

ÉS TARDOR AL JARDÍ

TEMPS DE BAIES I CAIGUDA DE FULLES

CONSERVACIÓ EX SITU

DESCRIPCIÓ

La conservació d’espècies vegetals silvestres al Banc de Germoplasma del Jardí Botànic de la Universitat de València requereix una activitat d’investigació activa de la qual s’encarrega l’equip vinculat al banc.

A més de totes les activitats bàsiques de recol·lecció i preparació de les llavors o espores per conservar-les a llarg termini, al Banc de Germoplasma es realitzen els següents treballs:

  • Estudi i adaptació de noves tècniques de conservació ex situ.
  • Condicions òptimes de germinació de llavors i espores.
  • Estudis d’envelliment accelerat de llavors.
  • Proves de noves tècniques de sembra in situ per a restauració d’hàbitats.
  • Multiplicació de planta per a reintroducció.

El Banc de Germoplasma col·labora, a més, en unes altres línies d’investigació que es porten al Jardí, com ara anatomia, taxonomia o anàlisi de la variabilitat genètica, per, respectivament, resoldre problemes de dormició per causa de cobertes seminals, d’inviabilitat de llavors per l’existència d’híbrids o per programar la recol·lecció d’una manera més eficaç.

COMPONENTS DEL GRUP

- Dra. Ana M. Ibars(ana.ibars@uv.es), professora de la Universitat de València
- Dra. Elena Estrelles (elena.estrelles@uv.es), conservadora del Banc de Germoplasma
- Josefa Prieto (mossi@uv.es), tècnic superior d'investigació