EL BOTÀNIC ARA

ÉS TARDOR AL JARDÍ

TEMPS DE BAIES I CAIGUDA DE FULLES

BANC DE GERMOPLASMA

El Banc de Germoplasma és una col·lecció de material vegetal viu, llavors i espores fonamentalment, que es manté amb la finalitat de preservar la seua viabilitat a llarg termini. Actualment és un instrument fonamental en l'estratègia de conservació de la biodiversitat vegetal valenciana.

HISTÒRIA

El Jardí Botànic de la Universitat de València posa en marxa el projecte del Banc de Llavors l'any 1991, amb la fi bàsica de conservar espècies estranyes, endèmiques o amenaçades de la flora valenciana i altres tàxons amb interés biogeogràfic, ornamental o sistemàtic. El Jardí Botànic ha subscrit diversos convenis de col·laboració primer, amb ICONA i, posteriorment, amb la Generalitat Valenciana per a la creació i el desenvolupament d'un Banc de Germoplasma de Flora Silvestre de la Comunitat Valenciana.

En 1998, la Universitat de València va aprovar el Projecte Bases per a la creació del Banc d'Espores de Pteridòfits de la Universitat de València, per a la conservació de la pteridoflora, amb la idea d'unir-lo al Banc de Llavors ja existent al Jardí Botànic de la Universitat de València, i així constituir el Banc de Germoplasma.

A partir de l'any 2000, ja en el nou edifici d'investigació, el Banc de Germoplasma amplia la seua capacitat, millora tota la infraestructura relativa a la conservació de material genètic vegetal viu, i uneix les col·leccions de llavors i espores de pteridòfits del territori valencià.

OBJECTIUS

  1. Localitzar, recol·lectar i conservar plantes considerades d’interès primordial per a la nostra societat.
  2. Treballar per al coneixement científic orientat a l’optimització de la conservació i l’ús dels recursos fitogenètics.

Tota l’activitat del Banc de Germoplasma està orientada a complir el compromís de l’Estratègia Europea de Conservació de Plantes (EPCS). 

En l'actualitat, es conserven al banc llavors i espores de plantes silvestres de la Comunitat Valenciana. La xifra de mostres es veu incrementada any rere any amb noves recol·leccions.

A més de totes les activitats bàsiques que porten a la recol·lecció i preparació de les llavors per a la seua conservació a llarg termini i obtenció d'una planta adulta per a reintroduccions, es desenvolupen els següents aspectes:

  • Recerca de les condicions òptimes de germinació de les llavors i espores de pteridòfits.
  • Estudis de pèrdua de viabilitat, tant de llavors com de espores.
  • Estudi de la dormició que dificulta la germinació de les llavors en algunes espècies i els pretractaments més adequats per a trencar-la.
  • En col·laboració amb el Laboratori d'Anatomia e Histologia es du a terme la caracterització de les llavors i espores, especialment de les seues cobertes, estructures amb freqüència responsables de la dormició observada en elles.