EL BOTÀNIC ARA

ÉS TARDOR AL JARDÍ

TEMPS DE BAIES I CAIGUDA DE FULLES

ANATOMIA

DESCRIPCIÓ

L’anatomia vegetal és la ciència bàsica que permet obtenir un detallat coneixement dels òrgans i dels teixits de les plantes, el qual ajuda, per una banda, a entendre la disposició dels diferents elements i composts de les cèl·lules, determinats mecanismes d’adaptació, processos fisiològics, alteracions estructurals i processos ontogènics i, per altra, a establir correctament determinades relacions de parentiu entre espècies, gèneres i famílies.

Com diu el prestigiós professor del jardí botànic londinenc de Kew, Cutler: «l’anatomia vegetal és una eina de treball per resoldre problemes desconcertants, molts d’ells d’importància econòmica i moltíssims d’interès científic».

COMPONENTS DEL GRUP

- Dra. Ana Mª Ibars Almonacil (ana.ibars@uv.es), professora titular de la Universitat de València
- Dra. Isabel Martínez Solis (Isolis@uch.ceu.es), professora titular de la Universitat de Cardenal
- Dr. Francisco García Breijo (fjgarci@bvg.upv.es), professor titular de la Universitat Politècnica de València
- Dr. José Reig Armiñana (jose.reig@uv.es), investigador vinculat al "Laboratori Julio Iranzo"

LÍNIES DE TREBALL

El nostre grup, format enterament per deixebles del Dr. Iranzo - que dóna nom al nostre laboratori -, treballa actualment en diferents línies d’investigació que s’aborden amb microscopia de camp clar, llum ultraviolada, de contrast de fase i, fins i tot, amb microscopia electrònica de transmissió, d’escombratge i microscopia confocal. En aquest moment els nostres treballs se centren en:

 • Anatomia de pteridòfits.
 • Anatomia del desenvolupament floral.
 • Adaptacions anatomo-histològiques al medi.
 • Deteccions histològiques de principis actius en plantes d’interès farmacèutic.
 • Alteracions histològiques produïdes per contaminants per la detecció precoç dels danys, de manera especial es col·labora amb el grup del CEAM de la Dra. Sanz i del Dr. Calatayud per estudiar des del punt de vista citohistològic l’acció de l’ozó en diverses espècies vegetals d’interès ecològic.
 • Estudi citohistològic d’altercacions produïdes per patògens vegetals, especialment fongs. Aquesta tasca la portem a terme en col·laboració amb el grup de fitopatologia de la ETSIA de la UPV (Dr. J. García i Dra. P. Abad) amb qui compartim un projecte d’investigació.
 • Estudi anatòmic i citològic de líquens, tant dels fotobionts com dels micobionts, les seues interrelacions i els canvis ultraestructurals a causa dels processos de simbiosi. En aquest cas per mitjà d’un projecte d’investigació interdisciplinari amb el grup dirigit per la Dra. Barreno de la Universitat de València i el grup del Dr. Guera Antolín de la Universitat d’Alcalà.
 • Estudi histològic de llavors i la seua relació amb la viabilitat de les mateixes.


COL·LECCIÓ HISTOLÒGICA DISPONIBLE 

 • Meristemes.
 • Teixits parenquimàtics.
 • Colènquima
 • Esclerènquima.
 • Teixits conductors.
 • Teixits glandulars i secretors.
 • Teixits epidèrmics.
 • Tricomes.
 • Peridermes.
 • Teixits reproductors.
 • Adaptacions significatives.
 • Líquens.
 • Exemples diversos de fulles, tiges i flors d’espècies mediterrànies afectades per ozó troposfèric.