EL BOTÀNIC ARA

ÉS TARDOR AL JARDÍ

TEMPS DE BAIES I CAIGUDA DE FULLES

ARQUITECTURA | ALTRES HIVERNACLES I EL MUR

La Caseta del Romaní, l’hivernacle de la bassa i els hivernacles menors es van construir a la darreria del s. XIX i es restauraren un segle més tard. Quant a la primera, en el passat era l’estufa de les falgueres, però posteriorment es va habilitar per al conreu de plantes crasses, amb la instal·lació de sistemes de calefacció i d’humectació. S’hi accedeix per una caseta on antigament hi havia la caldera de calefacció. Darrere d’aquesta està l’hivernacle de la bassa, que substitueix el de fusta projectat per Timoteu Calvo. Ocupa una superfície de 150 m2, s’eleva fins a 6 m i és dedicat a les palmeres tropicals, per la qual cosa durant la restauració s’hi van instal·lar sistemes de reg, d’ombrejat i de calefacció.

Essent Josep Arévalo Baca director del Jardí es van construir els quatre hivernacles de ferro i de vidre que hi ha davant del tropical. Tots quatre responen a un disseny semblant al gran i mesuren 1,5 m de fondària, 3,5 m d’alçària màxima i 40 m2 de superfície, cadascun. Antigament s’utilitzaven per a produir plantes que després es traslladaven a les diferents col·leccions del Jardí. Amb la restauració s’habilitaren com a espais d’exposició oberts al públic, de tal manera que avui són dedicats a les falgueres, les orquídies, les bromeliàcies i les plantes carnívores. Pel que fa a l’estufa freda, va ser una altra construcció recuperada. Després d’utilitzar-se com a aquari, en l’actualitat és un sala multiusos.

Finalment, el mur que envolta el Jardí és la tàpia que tancava l’Hort de Tramoieres. Va ser rehabilitat i adaptat al seu nou ús amb una pilastrada, que per la part interior serveix de suport a les plantes enfiladisses.