INVESTIGACIÓ | Plantes medicinals

Protocols / Materials:

- Treball de camp per a estudiar presència i abundància de plantes medicinals a les comunitats vegetals.

- Entrevistes i anàlisi estadístic per als estudis etnobotànics, d'atenció farmacéutica i Salut Pública.

- Técniques histològiques per al control i caracterizació de drogues vegetals (òrgan amb activitat terapèutica i/o tòxica) i fongs.

- Técniques per a screening farmacològic i toxicològic per avaluar l'activitat terapèutica i/o tòxica de plantes i fongs.validxhtml validcss