INVESTIGACIÓ | Diversitat vegetal i evolució

Components del grup:

- Josep A. Rosselló (rossello@uv.es), professor titular de la Universitat de València
- Marcela Rosato (marcela.rosato@uv.es), contracte postdoctoral a càrrec de projecte
- Arántzazu Molins (arantxa.molins@uv.es), becària de col·laboració
- Jose Antonio Galian (jogame@alumni.uv.es), becari de col·laboracióvalidxhtml validcss