INVESTIGACIÓ | Biosistemàtica

Descripció:

La biosistemàtica vegetal és la ciència que estudia els organismes vegetals amb enfocament i objectius molt distints però no excloents. Els enfocaments més clàssics s’han centrat en els caràcters morfològics, citogenètics i bioquímics. Recentment s’hi han afegit, sense excloure els anteriors, els estudis de població, de la reproducció i moleculars. Tots aquests estudis s’han dirigit sempre a la interpretació dels processos evolutius i a l’esforç per buscar dades procedents de distintes fonts per estimar relacions de parentiu que responguen als processos biològics que han permès la diferenciació i l’especiació dels organismes.

El grup de treball realitza estudis principalment de morfologia, de micromorfologia, de cariologia, de biologia reproductiva i de poblacions. Els resultats amb freqüència són útils per plantejar estudis més profunds de biologia de la conservació de plantes amenaçades.validxhtml validcss