CULTURA I COMUNICACIÓ | 2018
SEMINARIS DEL BOTÀNIC

EFECTE DE L'OZÓ TROPOSFÈRIC EN ABIES PINSAPO Boiss.


A CÀRREC DE DAVID LÁZARO

Biòleg de l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva

Dia: Dijous, 9 de juny del 2011 

Lloc: Aula de seminaris del Botànic Hora: 16.30h

RESUMEN

La conservació vegetal és una tasca imprescindible en l'actualitat ja que per causes fonamentalment antropogèniques apareixen una sèrie d'amenaces a les quals fer front, com són l'excés de recol·lecció, l'agricultura i la silvicultura insostenibles, la contaminació, la destrucció d'hàbitats naturals, l'acceleració del canvi global a causa de l'increment dels gasos d'efecte hivernacle, i la introducció d'espècies invasores. El coneixement de les mateixes és el primer pas per establir mesures per solucionar-les.
Un cas d'estudi realitzat en el Laboratori d'Anatomia i Histologia Vegetal “Julio Iranzo” ha estat el de l'endemisme andalús Abies pinsapo Boiss. Des de diferents universitats d'Andalusia i amb la incorporació a un treball multidisciplinari, s'ha abordat de manera detallada el coneixement dels efectes que produeix l'ozó troposfèric sobre l'anatomia foliar i histologia del pinsapo per així estudiar les possibles implicacions en el mitjà natural.
El pinsapo és una conífera del grup dels avets, l'origen dels quals es remunta a l'última època glacial, finals del Terciari, sent considerada com l'espècie més antiga dels avets autòctons mediterranis. El pinsapar és una formació vegetal endèmica, relicta i vulnerable que sobreviu des de temps pretèrits. Els resultats aportats suposen un complement afegit a estudis de tipus fisiològic i ecològic, ajudant a establir llindars d'afectació i a comprendre millor una de les causes de pèrdua de les masses forestals, permetent així seleccionar àrees refugio potencials per a la conservació d'aquesta espècie.
Descarregar el resumen:
validxhtml validcss