CULTURA I COMUNICACIÓ | 2020
CARTOGRAFÍAS SENSIBLES

PROJECTE CURATORIAL D’EUGENIA GARCÍA SOTTILE

DIES: a partir del 10 d’octubre de 2016

LLOC: Jardí exterior
ACTIVITAT GRATUÏTA AMB L’ENTRADA AL JARDÍ

Al llarg d’octubre i novembre, els i les visitants del Jardí podran veure treballar als artistes Joaquín Jara i Rosa Rodríguez, englobats en un projecte d’Eugenia García Sottile. Una vegada finalitzades les intervencions, les obres restaran durant un temps indefinit per al gaudi del públic visitant, fins que el mateix entorn natural ho permeta.

Joaquín Jara treballarà amb Quercus cerris L., un exemplar va arribar als 35 m d’altura i un perímetre de més de 6 m en la base. Destinat ja a ser eliminat Jara buidarà el tronc fins arribar a l’altre extrem a manera de portal, amb el que restarà un llindar per on poder creuar o aturar-se dins un arbre que ha viscut 180 anys.

Per altra banda, Rosa Rodríguez realitzarà una acció performàtica junt a les passioneres: crearà un telar vertical dividit en quatre parts on teixirà amb fils de coure, fils naturals i restes orgàniques recol·lectades del Jardí.

Eugenia García Sottile és docent i curadora independent, doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Bolonya. Autora Cartografías Sensibles, un projecte d’investigació i acció sobre art i ecologies que treballa nocions com percepció, espai i co-presència. L’equip de Cartografías Sensibles és el responsable de l’exposició Rastro Matèria, que tingué lloc al mateix Jardí Botànic a principis d’aquest any, i que consistia en estudis preparatius per a les intervencions que ara es duen a terme.

No et perdes aquest procés de creació artística!

validxhtml validcss