CULTURA I COMUNICACIÓ | 2018
SEMINARIS DEL BOTÀNIC

La palinologia com a expressió de la diversitat de Falgueres i Licofites d'Argentina. Estudis morfològics i estructurals


A CÀRREC DE GABRIELA E. GIUDICE

Catedràtica de Morfologia Vegetal en la Facultat de Ciències Naturals i Museu, UNLP (La Plata, Argentina)

Dia: Dijous, 22 de setembre del 2011 

Lloc: Aula de seminaris del Botànic  

Hora: 16.30h

RESUMEN

La República Argentina posseeix una gran diversitat de climes a causa de la seua extensió latitudinal, des dels 21º 46’ fins als 55º 58’ S, amb 2.791.810 km² de superfície, registrant-se zones amb climes càlids, temperats, freds i àrids. Altres factors que condicionen el clima són el relleu i la presència del mar. La suma d'aquestes característiques propicia l'existència d'una gran varietat d'hàbitats aptes per al desenvolupament de diferents grups de plantes, entre ells les falgueres i licofites. Per a Argentina es reconeixen 86 gèneres de falgueres i 5 de licofites, amb un total de 402 taxons específics i infraespecífics. Es troben especialment en tres àrees del país: Nord-est (Missions), Nord-oest i boscos andí-patagònics. En aquesta presentació es pretén mostrar la diversitat de falgueres i licofites a Argentina, a través de l'anàlisi de flores regionals. Així mateix s'il·lustra la variabilitat palinològica amb estudis de la morfologia i ultraestructura de les espores. Es presenta a més una avaluació preliminar del grau d'amenaça dels taxons endèmics d'Argentina, i les causes principals d'aquest fenomen. La protecció dels ambients naturals se suggereix com a fonamental estratègia de conservació in situ, aquesta acompanyada d'estratègies de conservació ex situ (bancs de germoplasma), ambdues tendents a la conservació de la flora endèmica.

Descarregar el resumen :

validxhtml validcss