PLANTES | Banc de germoplasma

L'Index Seminum

L’Index Seminum és un catàleg de llavors que s’ofereix anualment als jardins botànics d’arreu el món, amb la intenció d’establir-hi un intercanvi lliure i gratuït. Aquesta és una activitat tradicional que va començar a mitjan segle XIX i s’ha mantingut en les mateixes condicions fins els nostres dies. El Jardí Botànic de València va editar el primer catàleg de llavors el 1862.

L’intercanvi de llavors i espores és una de les principals vies d’increment de les col·leccions vives dels jardins botànics i una forma d’aconseguir material per al desenvolupament de treballs d’investigació.

L'Index Seminum del Botànic es publica on line a través de l'Associació Ibero-Macaronèsica de Jardins Botànics (AIMJB). Una associació que promou i coordina projectes comuns d'actuació i impulsa l'intercanvi de coneixements, experiències, documentació i material vegetal entre els Jardins Botànics membres.

Consultar Index Seminum del Jardí Botànic

validxhtml validcss