PLANTES | Banc de germoplasma

La història

El Jardí Botànic de la Universitat de València, com la majoria dels jardins botànics, durant els últims vint anys ha adquirit cada vegada major responsabilitat en la conservació de la flora amenaçada. Actualment és un instrument fonamental en l’estratègia de conservació de les espècies vegetals valencianes.
L’any 1991 es va crear el Banc de Llavors del Jardí Botànic de la Universitat de València, amb la fi bàsica de conservar espècies rares, endèmiques o amenaçades de la flora valenciana i altres taxons d’interès biogeogràfic, ornamental o sistemàtic.
El Jardí Botànic ha subscrit diversos convenis de col·laboració, primer, durant 1991, amb l’ICONA, i en l’actualitat, des de 1992, amb la Conselleria de Medi Ambient per a la creació i el desenvolupament d’un banc de germoplasma valencià.
Més recentment, el 1998, la Universitat de València va aprovar el projecte de bases per a la creació del Banc d’Espores de Pteridòfits de la Universitat de València, en el qual es va proposar la creació d’una línia d’investigació que s’ocupara de conservar la biodiversitat de la pteridoflora, amb la idea d’unir-lo al Banc de Llavors ja existent al Jardí Botànic de la Universitat de Valencia, i, així, constituir el Banc de Germoplasma.
A partir de l’any 2000, ja al nou edifici d’investigació, el Banc de Germoplasma ha ampliat la seua capacitat, millorat tota la infraestructura relativa a la conservació de material genètic vegetal viu, i unit les col·leccions de llavors i espores de pteridòfits del territori valencià.

validxhtml validcss