EL BOTÀNIC ARA

ÉS ESTIU AL JARDÍ

LLUM, COLOR I FRESCOR

CATÀLEG VIRTUAL D'ESPÈCIES VEGETALS

Quercus faginea

FAMÍLIA : FAGACEAE NOM CIENTÍFIC : Quercus faginea NOM COMÚ : GAL·LER COL·LECCIÓ DEL JARDÍ : Escola Botànica DESCRIPCIÓ :

Arbre semicaducifoli amb tronc recte i escorça grisa clara. Fulles ovals i el·líptiques amb dents poc profundes, quasi triangulars, a vegades molt rígides i quasi punxants, verdes pel feix i cobertes de pèls simples i asteriformes curts i aplicats pel revés. Flors unisexuals poc aparents. Glans o bellotes amb cúpula tomentosa. Freqüentment produeix gales als brots joves com a conseqüència de la picadura d’un insecte de la família dels cinípids.

HÀBITAT :

Es troba formant part dels boscs mediterranis marcescents i mixts propis d’ambients muntanyencs subhumits, principalment d’àrees interiors, sobre sòls profunds. 

CURIOSITATS :

És una espècie restauradora de sòls; regula l’escorriment i la infiltració de les precipitacions. Aquesta espècie té un gran valor ornamental. Com altres espècies de Quercus s’ha usat per al carboneig.